Svestad Marinepark

Aspelin Ramm Eiendom AS eier Svestad Marinepark AS. Aspelin Ramm ønsker å skape et tettsted, hvor det også er boliger som passer i miljøet på Svestad. I dag er det flere bedrifter som driver bærekraftig sjøbasert næringsvirksomhet på Svestad: Her finnes en dykkerskole og et kurssenter for sikkerhets- og beredskapsopplæring, samt en håndfull andre bedrifter.

 

Vi ønsker å bygge videre på hva vi har på Svestad i dag, og ønsker flere næringsvirksomheter velkommen. Videre ønsker vi å legge grunnlag for handels- og tjenestetilbud for båtfolket og ikke minst dykkerne.

 

På Svestad planlegges et lite hotell med ca 40 rom for å dekke kurssenterets, dykkerskolens og nærområdets behov for overnattingsplasser.